ராஜரிஷி ஞான மையம்

வாழ்வியல் பயிற்சிகள்

குடும்பக் கலை

மகிழ்ச்சியான...

வளமான...

முழுமையான...

வாழ்க்கையை

எவ்வாறு வாழ்வது

என்பது பற்றிய

வாழ்க்கை கல்வி இது

 • வாழ்க்கையின் அர்த்தம் :

  பிறப்பின் நோக்கம்

  வாழ்க்கையின் சாராம்சத்தைப் புரிந்துகொள்வது...

 • உள் அமைதியை வளர்ப்பது : வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் அமைதி,

  மனத் தெளிவு அடைய நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொள்வது...

 • நேர்மறையான உறவுகளை கண்டுபிடிப்பது :

  அன்பை வளர்ப்பது...

 • நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்குவது...

 • இணக்கமான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுத்து பிரச்சனைகளை

  திறம்பட கையாள்வது...

★ வாழ்வியல் பயிற்சியாளர் ★

ராஜரிஷி தரணியோகி

R.14015/25/96-U & H(R)(PT)

| இயற்கை மருத்துவ ஆலோசகர் |

| முழுமை நல ஆலோசகர் |

| டயட் ஆலோசகர் |

| ஊட்டசத்து நிபுணர் |

| தியான சிகிச்சையாளர் |

★ஆன்மீக வழிகாட்டி★

பயிற்சியாளைரைப் பற்றி...

© ராஜரிஷி ஞான மையம் 2024

Disclaimer | Terms and Conditions | Refund Policy

© 2024 ராஜரிஷி ஞான மையம் - All Rights Reserved. Privacy Policy